tarekat

kalamulama.com– Pandangan Habib Ali Aljufri Mengenai Tasawuf Dan Tarekat.

Ada yang tidak senang kepada tasawwuf dan tareqat. Kedua-duanya dibenci terus. Seboleh-bolehnya hendak dikuburkan, dihilangkan dari hati umat Islam.

Memang ada tareqat yang tersasar dari landasan (melanggar panduan al Quran dan As Sunnah), namun ada tareqat yang muktabar dan diiktiraf oleh alim ulamak.

Kepada mereka yang memusuhi tasawwuf, amat sukar sekali untuk menghapuskannya dari umat Islam.

Kerana sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Ali Al Jufri :

walaupun ada yang mempergunakan kalam Ibnu Taimiyyah untuk mengecam ahli sufi, beliau tetap memuji tasawwuf dan merasa terhormat dirinya memiliki hubungan sanad dengan Imam Abd Qadir al Jailani.

Ibnu Qayyim yang sering dijadikan peluru untuk menembak ahli sufi, malah menulis tiga jilid kitab tentang tasawwuf iaitu Madarij al Salikin fi Syarh Manazil Sa’irin. Imam Ahmad bin Hanbal menulis Kitab al Zuhd. Imam hafiz az Zahabi menulis Siyar A’lam an Nubala’ yang bukan hanya mendedahkan biografi Imam hadith tetapi juga para imam besar tasawwuf contohnya Ma’ruf al Kurkhi begitu juga kitab Sifat as sofwah karya Imam Ibn Al Jauzi.

Begitulah keadaan para ulama hadith yang bergelar al hafiz yang kadang-kadang mereka tuduh benar, kadang-kadang salah. Bahkan ketika bersangkutan dengan aqidah, mereka katakan para ulamak salafussoleh itu salah semuanya. Jadi menurut mereka, aqidah Ibnu al Jauzi itu salah. Aqidah Imam an Nawawi itu salah, kerana ia menulis sejarah hidup guru-gurunya yang meriwayatkan hadith sampai kepada Imam Muslim dan menyebut mereka sebagai sufi. Aqidah Imam az Zahabi salah. Aqidah Imam al Suyuthi salah. Demikian pula aqidah Imam as Subki, imam As Sakhawi, Imam Ibn Hajar serta imam mazhab yang merujuk kepada kaum sufi dan memegang ucapan-ucapan mereka untuk melembutkan hati.

Jika mereka menuduh kaum sufi itu syirik dan sesat, bererti mereka tidak percaya kepada al Quran dan hadith yang ada sekarang. Kenapa ?

Kerana seluruh sanad dan rantaian riwayat al Quran dan hadith yang sampai kepada kita sekarang penuh dengan ahli sufi. Setiap periwayatan bacaan al Quran yang tujuh (qira’ah sab’ah) atau yang sepuluh (qira’ah ‘asyarah) pasti di dalamnya ditemukan imam sufi.

Sesiapa yang boleh menyemak sohih Bukhari dan Sohih Muslim serta kitab-kitab hadith yang lainnya tanpa melalui perawi yang bukan sufi ? Jika ada yang mengatakan (ahli sufi) itu musyrik, mereka kafir, dan kita diam sahaja. Ini ertinya bencana akan mengancam generasi setelah kita. Yang mereka tahu tentang para sufi kemudiannya adalah bahawa mereka kafir dan sesat.

Sekarang ini, kita seperti malas bertindak. Padahal di luar sana, melalui khutbah, kaset, dan buku-buku berbagai kebohongan telah dihembuskan sekelompok orang yang tidak menjaga ketaqwaan kepada Allah ketika berbicara tentang orang-orang soleh. Berbagai tuduhan-tuduhan serong diarahkan kepada kaum sufi.

Jika ini dibiarkan, tentu generasi setelah kita akan berkesimpulan bahawa hadith dan al Quran yang mereka terima tidak dapat dipercayai kerana diriwayatkan kaum sufi yang mereka ketahui kafir dan sesat.

Sumber rujukan : dari kitab Ma’alim al Suluk li al Mar’ah al Muslimah, Karya Habib Ali Al Jufri, Terbitan Dar al Ma’rifah, Beirut, cet 5, 1428 H/2007M

 

(Baca Juga : SIKAP KITA KEPADA ORANG YANG MENGEJEK AGAMA ALLAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here