Tidak ada amal yang lebih baik bagi Oangtua melebihi mengasihi dan mengasuh anak-anaknya dengan keteladanan.

Tidak ada amal yang lebih baik bagi Pelajar melebihi belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh.

Tidak ada amal yang lebih baik bagi Pengajar melebihi mengajar dengan tulus dan ikhlas.

Tidak ada amal yang lebih baik bagi Pendidik melebihi mendidik dengan penuh kasih sayang.

Tidak ada amal yang lebih baik bagi Pekerja melebihi bekerja dengan kesungguhan dan tanggungjawab.

Tidak ada amal yang lebih baik bagi Petani melebihi bertani dengan giat dan tekun.

Tidak ada amal yang lebih baik bagi Pejabat melebihi melaksanakan amanat dengan amanah.

Tidak ada amal yang lebih baik bagi Pemimpin melebihi memimpin dengan cinta dan kepedulian.

Tidak ada amal yang lebih baik bagi …. melebihi ….

Tidak ada amal yang lebih baik bagi Hamba Allah melebihi menghamba (beribadah) semata-mata kepadaNya.

Wallãhu a’lam bish-shawãb.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here