Empat perkara yang tidak boleh dihindari bagi orang yang mulia

Oleh : Al Habib Mahdi Al Hiyed

~~Imam Ja’far As Shodiq radhiyallahu’anhu berkata:

اربع لاينبغي للشريف أن يأنف منها :

Empat perkara yang tidak boleh dihindari bagi orang yang mulia

SATU. قيامه من مجلسه لأبيه
Berdiri dari tempat duduknya kemudian diberikan kepada ayahnya ketika datang

DUA. وخدمته لضيفه
Selalu berkhidmah kepada tamu yang hadir

TIGA. وقيامه على دابته
Menuntun kendaraan orang tuanya

EMPAT. وخدمته لمن يتعلم منه
Selalu berkhidmah kepada orang yang belajar kepadanya

~~Seorang Mujahid rahimahullahuta’ala berkata

Tidak mungkin 2 orang ini akan berhasil dalam mencari ilmu ( لايتعلم العلم )

SATU. مستحي
Orang yang malu bertanya dalam mencari ilmu

DUA. مستكبر
Orang yang sombong

~~Al Habib Zein bin Ibrahim bin Smith menjelaskan

“Karena orang yang malu akan terhalang dari sifat malunya atas kajian-kajian agamanya dan dia akan melu bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan dalam mencari ilmu.

Dan orang yang sombong dia akan menghalangi dirinya dari keagungan manfaat dan keutamaan mencari ilmu dari orang yang lebih rendah kedudukannya.

Dan tidak akan orang bisa menjadi ‘Alim sampai dia mau mengambil ilmu dari orang yang kedudukannya diatasnya, dari orang yang seangkatan/seumuran, dan dari orang yang lebih rendah kedudukan dibawahnya.”

[ Kajian Kitab Manhajus Sawi Lil Imam Al ‘Allamah Al Habib Zein bin Smith, Bab Adab Murid Mencari Ilmu, Hal. 213-214, bersama Al Habib Mahdi Al Hiyed, Majelis Ahbabul Musthofa, 25-09-2017 ]